18-11-2019

Slapend dienstverband en transitievergoeding

Op 8 november 2019 heeft De Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor iedereen die in een slapend dienstverband zit.

De Hoge Raad vindt dat werkgevers een werknemer met een slapend dienstverband niet tegen zijn wil in dienst mag houden. Dat betekent dat de werkgever moet meewerken aan beëindiging van het dienstverband en dat de werknemer recht heeft op een transtietievergoeding.

Bent u langer dan twee jaar ziek en is uw arbeidsovereenkomst (nog) niet door uw werkgever beëindigd? Dan heeft u sinds kort recht op een transitievergoeding. Per 8 november 2019 is uw werkgever namelijk verplicht om op uw verzoek (als zieke werknemer) het slapend dienstverband te beëindigen, waarbij uw werkgever u de wettelijke transitievergoeding moet betalen.

Wat is een slapend dienstverband?

Dat is een dienstverband waarbij een werknemer langer dan 2 jaar niet meer werkzaam is wegens ziekte en geen loon meer ontvangt, maar wel in dienst wordt gehouden door de werkgever. Bovendien is er geen zicht op re-integratie van werkzaamheden. Uw werkgever heeft dan het recht om u via het UWV te ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Echter, in veel gevallen houdt uw werkgever u in dienst om de wettelijke transitievergoeding niet aan u te hoeven betalen. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

Daar heeft u na twee jaar ziekte namelijk, in het geval van ontslag, recht op.

De berekening van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) gaat per 1 januari 2020 wijzigen. Dit kan financiële gevolgen hebben voor onder andere werknemers die een slapend dienstverband hebben. Vele werknemers met een slapend dienstverband hebben via de rechter geprobeerd om het dienstverband te laten beëindigen mét toekenning van de transitievergoeding. De rechter wees tot voor kort de verzoeken af.

 

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad voor u als werknemer?

Na twee jaar ziekte kunt u als arbeidsongeschikte werknemer uw werkgever vragen om een beëindiging van uw dienstverband, bijvoorbeeld middels een vaststellingsovereenkomst. De werkgever dient hier aan mee te werken op basis van goed werkgeverschap. Indien de werkgever dit weigert en niet meewerkt dan heeft u recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding is dan gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens

Bereken de maandlasten
meer informatie
Wat is het voordeel van hypotheek oversluiten?
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen?
meer informatie