Fiscale spelregels zijn van groot belang

Nederland neemt internationaal op hypotheekterrein een heel bijzondere plaats in. Want in Nederland is de rente die voor een hypotheek betaald moet worden, al sinds jaar en dag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het heeft tot gevolg dat wie hypotheekrente betaalt minder inkomstenbelasting verschuldigd is. En dankzij die maatregel kunnen veel mensen een huis kopen.

Die aftrekbaarheid heeft de afgelopen decennia tot heel wat 'oneigenlijk gebruik' geleid. Met als gevolg, dat de overheid mede daardoor jaar in jaar uit heel wat mis liep aan inkomstenbelasting.

Een aantal jaren geleden was dat voor de overheid dan ook aanleiding om aan die onbeperkte aftrekbaarheid paal en perk te gaan stellen. 

Het heeft ertoe geleid dat hypotheekrente alleen nog aftrekbaar is, mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.


De voorwaarden die het meest voorkomen zijn:

  • de hypotheek is aangegaan voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning;
  • de eigen woning staat leeg en in de verkoop (daar zijn wel beperkingen van toepassing);
  • de hypotheek in maximaal 30 jaar minimaal annuitair wordt afgelost;
  • de eigen-woning-reserve dient volledig te worden ingebracht, bij de aankoop of voor de verbouwing van de eigen woning.

 

Hoe ziet een annuïteitenhypotheek eruit?

 

U betaalt rente over de hypotheek die u hebt afgesloten. Daarnaast betaalt u maandelijks een bedrag aan aflossing. Bij een annuïteiten hypotheek blijft de maandlast gelijk. Gedurende de rentevastperiode weet u precies waar u aan toe bent. Hoe ziet een lineaire hypotheek eruit?

 

U betaalt rente over de hypotheek die u hebt afgesloten. Daarnaast betaalt u maandelijks een bedrag aan aflossing. Bij een lineaire hypotheek blijft gedurende de looptijd het aflossingsdeel gelijk en het rentedeel daalt. Hierdoor zal de maandlast elke maand dalen. 

En de oude vormen dan?


Al die oude vormen bestaan nog steeds. En ze blijven (voorlopig) gewoon vallen onder de 'oude fiscale spelregels'.
Bent u al huisbezitter, gaat u verhuizen en wilt u uw oude hypotheek meenemen? Dan zijn daar nog steeds mogelijkheden voor. 

Neem contact op